http://www.vanyarc.hu

Veňarec leží v južnej časti Novohradskej župy, na južnej okraji pohoria Čerhát, v blízkosti hranice Peštianskej župy. V pekne sa rozvíjajúcej národnostnej obci býva 1 500 obyvateľov, miešane Slováci a Maďari. Korene spolužitia siahajú do 250 ročnej minulosti.

Po tureckej okupácie, začiatkom 18. storočia znovu založili obec slovenskí kolonisti, prichádzajúci z horných novohradských obcí a zo Zvolenskej stolice. Potomkovia prvých kolonistov prichádzajúcich z Badina, Brusnika, Tosovca, Lehoty, Cerova vo svojich priezviskách dodnes nosia názov rodiska svojich predkov.

Veňarec v 19. storočí zásluhou Desewffyovcov a Beniczkovcov sa dostal do župnej politiky, potom Hermína Benická-Verešová v polovici storočia učinila kaštieľ známy v celej krajine. V prvej polovici 19. storočia bola postavená kúria rodiny Beniczkovcov, ktorá sa neskôr stala bydliskom Hermíny Verešovej. Manžel Hermíny Beniczkej bol hlavným notárom Novohradskej stolice, neskoršie ho zvolili za podžupana, a stal sa aj poslancom Národného zhromaždenia. Ona sama ako reformátorka výchovy žien v roku 1868 založila Celoštátnu spoločnosť výchovy žien, ktorej zároveň bola aj prvou predsedníčkou.

Vo veňareckom kaštieli boli časté literárne (Imre Madách viackrát bol tu hosťom), politické a spoločenské diskusie, a do histórie sa zaradil ako dielňa národnej výchovy žien. Vďační potomkovia v roku 1902 vo veňareckom kostole odhalilo pamätnú tabuľu Hermíny Verešovej.

Väčšina obyvateľov Veňarca je evanjelická, ale bývajú tu aj katolíci a baptisti. Všetky tri cirkvi majú samostatný kostol, kaplnku, respektíve modlitebňu.

Veňarec je obec slovenskej národnosti. V škole od roku 1954 prebieha výuka slovenského jazyka. Na poli pestovanie tradícií pôsobí Folklórny súbor Rozmarín, založený v novembri roku 1973 niekoľkými oduševnenými ženami a mužmi. Skupina, činná pomaly 25 rokov zastupovala svoje rodisko, a niekedy aj Slovákov v Maďarsku na početných domácich a zahraničných festivaloch. Členovia súboru považujú za svoju povinnosť oživenie a odovzdanie miestnych slovenských tradícií. Aj v škole je zabezpečený dorast, aj tu vznikla malá folklórna skupinka pod názvom „Guzsalyas”.

V roku 1994 vznikla vo Veňarci Slovenská menšinová samospráva, ktorá pracuje spolu s obecnou samosprávou na tom, aby Veňarec zapojili do cudzineckého ruchu Novohradskej župy.

Obecná samospráva vytvorila družobný kontakt s dedinou Hrušov na Slovensku, základná škola zasa vytvorila osožnú spoluprácu so základnou školou v Dobrej Nive.

Adresa Obecného úradu a Slovenskej menšinovej samosprávy je: 2699 Veňarec, ul. Verešovej č. 54.

Ľudový pamätný dom

Tájház - Alkotóház

2688 Vanyarc, Tabán u. 9.

Slovenská menšinová samospráva

Elena Feriková, 32/484-215

Judita Lásková, 32/484-183

Podľa ohlásenia

VI. Haluškový festival vo Veňarci - Bez soli, ale s cibuľou

http://www.luno.hu/content/view/8889/30