http://www.nogradsap.hu

Šápov sa nachádza v južnom kúte Novohradskej župy, v susedstve peštianskej župy vklinený medzi výstupy pohoria Čerhát. Počet obyvateľstva má 978 osôb, väčšinou slovenskej národnosti. Koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov skoro celá dedina rozprávala po slovensky, v súčasnosti už tento jazyk používajú len najstarší obyvatelia obce. V škole, v rámcoch ktorej pôsobí národnostný divadelný krúžok a tanečný súbor, slovenčinu učia ako materinský jazyk. Najstarší ešte nosia tradičný kroj so širokými sukňami.

Dedinou pretekajú tri potoky: Perešský, Legíndsky a Forrásocký. Obec je umiestnená medzi dvomi kopcami, takže možno ju zbadať len vtedy, keď sme už došli do dediny. Na výlety, exkurzie poskytuje ideálne miesto, chotár dediny spestrujú prekrásne údolia, vyvýšené kopce.

V celej krajine je známa pamätihodnosť Šápova, neskorogotický kostol postavený začiatkom 14. storočia, ktorý je obklopený kamenným múrom, v ktorom sú umiestnené obrazy štácií. Ďalšie umelecké pamiatky sú dve zvonce a pozostatky vodného mlyna.

Súčasné pôvodné obyvateľstvo sa vytvorilo po vyhnaní Turkov. Súpisy v roku 1715 spomínajú v Dolnom Šápove štyri maďarské, v Hornom Šápove päť slovenských rodín. Podľa údajov z roku 1835 v oboch obciach - z nich vznikne v roku 1928 Šápov - žijú len Slováci, teda aj maďarské rodiny sa poslovenčili. Je vhodné spomenúť aj to, že v rokoch 1946-48 počas výmeny obyvateľstva 11 rodín sa presťahovalo na Slovensko, do dediny sa nasťahovalo z Nagybörzsönyu štyri švábskych a zo Slovenska jedna maďarská rodina.

Slovenské tradície do roku 1960 zostali takmer nezmenené. Po tomto roku však tvár dediny sa rýchlo menila. Proces týchto zmien sa začal s opustením kroja. V súčasnosti sa zachovali len sčasti a len svadobné zvyky.

Do roku 1989 v dedine pôsobil po celej krajine známy folklórny súbor.

Adresa Obecného úradu: 2685 Šápov, ul. Hunyadi 71. Tel.: 06-35-380-931.