http://www.samsonhaza.hu

Podľa najnovších údajov do tejto dedinky v Novohradskej župe prišli prvé slovenskí kolonisti v roku 1674. Tým patrí medzi v 17. storočí znovuzaložené obce. Jej obyvateľstvo sa neusadilo, preto v roku 1708 bolo treba znovu zaľudniť dedinu, totiž predchádzajúci obyvatelia utiekli. Zo súpisu Novohradskej župy z roku 1720 sa dá dokázať, že 7 poddaných sa sem presídlili zo severnej časti župy, ale aj časť priezvisk dokazuje, že aj väčšina obyvateľstva pochádza odtiaľ, menšia časť z Hontu a Zvolena. Šámšon bola vždy malá obec, v roku 1784 mala 500, v roku 1828 676 obyvateľov. Tento počet do rokov 1950-tych sa podstatne nezmenil, ale do roku 1972 počet obyvateľov klesol na 408. Obyvatelia sa zaoberali hlavne poľnohospodárstvom, do menej úrodnej pôdy v 19. storočí zasadili hrozno. Po oslobodení z poddanstva si odkúpili zemepánske polia, a tí, ktorí si svoje pozemky stratili, našli si prácu v okolitých baniach a závodoch mesta Salgótarján. V posledných 30 - 40 rokoch mladí postupne sa odťahovali do miest, kde si našli prácu (Salgótarján, Pástzó, Nagybátony).

Podľa dokumentov evanjelická náboženská obec bola založená v roku 1678, väčšina obyvateľstva je dodnes evanjelikom. Prvý svoj kostol postavili z dreva v roku 1731. Šámšon do výmeny obyvateľstva bol obcou slovenského rázu (na presídlenie sa prihlásil 181). Podľa sčítania ľudu v roku 1990 spomedzi 354 obyvateľov 67 uviedlo slovenský materinský jazyk, a 81 osôb uviedlo slovenskú národnosť. Okrem toho po slovensky vedelo 139 osôb. Napriek poklesu počtu obyvateľov v obci funguje základná škola nižšieho stupňa, kde sa vyučuje aj slovenčina.

Početná folklórna skupina obce je známa nielen v Novohradskej župe, ale aj v kruhu domácich Slovákov a aj na Slovensku. S veľkou láskou skúmajú, pestujú a prakticky uvádzajú slovenské ľudové piesne, tance, zvyky svojej dediny.

V obci pôsobí aj Slovenská menšinová samospráva.

Adresa Obecného úradu a Slovenskej menšinovej samosprávy je: 3072 Šámšonház.

Slovenská kuchyňa

Szlovák Konyhamúzeum

3074 Sámsonháza, Rákóczi út 42.

+36 20 620 3603

Herkó Mária

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podľa ohlásenia