http://www.nezsa.hu

Níža sa nachádza v severnej časti Maďarska, v rámci oblasti Severného stredohoria na južnej časti Novohradskej župy. Počet jej obyvateľov je 1 230 osôb.

Názov obce vznikol z osobného mena slovanského pôvodu Nysa. Väčšia časť slovenských rodín sa usadilo tu v 18. storočí, pochádza z preľudnených severných dedín Novohradu, ale prisťahovali sem aj Slováci z Liptovskej, Oravskej a Zvolenskej stolice.

Dedina má poštu, lekársku ordináciu, lekáreň, ordináciu zubného lekára, poľnohospodárske družstvo, Sporiteľské družstvo a viac obchodov. Medzi rokmi 1973 - 1990 Níža bola strediskom 5 obcí. V tomto období osada prešla veľký rozvojom. Slovenský jazyk starí radi používajú. V materskej a základnej škole prebieha vyučovanie slovenčiny. Do roku 1990 úspešne pôsobil aj v krajine známy Ženský spevokol. V súčasnosti úspešne funguje slovenský národnostný klub, ktorý zároveň je aj miestnou pobočkou Zväzu Slovákov v Maďarsku. Obec už viackrát poskytla dejisko Stretnutia novohradských národnostných klubov. Posledné takéto stretnutie tu organizovala miestna slovenská menšinová samospráva, ktorá vznikla v januári roku 1995.

Pamätihodnosti Níže

Kaštieľ postavený v roku 1891, ktorého názov pochádza od posledného majiteľa - kaštieľ Reviczkyovcov. V budove kaštieľa pôsobí základná škola. Jeho park je otvorený pred verejnosťou, je chránená prírodná oblasť.

Rímskokatolícky kostol a fara, ktoré už existovali v roku 1575. V cintoríne sa nachádzajú ruiny kostola, ktoré podľa tradície sú pozostatky kostola pavlínskeho rádu a pred niekoľkými rokmi našli tu aj staré náhrobné kamene, ktoré sa dajú tiež pozrieť v cintoríne.

Osvetové stredisko je najmladšia pamätihodnosť dediny. V župe je jedinečná moderná budova, postavená medzi staré budovy. Odovzdaná bola v roku 1986.

Níža - Škola v historickom prostredí

http://www.luno.hu/content/view/6232/58

Zazvonili aj v obnovenej nížanskej škole - Kalvária kaštieľa

http://www.luno.hu/content/view/8822/58

Níža - Prírodovedecká súťaž v Deň Zeme

http://www.luno.hu/content/view/8347/59