http://www.lucfalva.hu

Obec Lucina leží v Severnom stredohorí na východnej časti Čerhátu, v údolí Malej Zagyvy, blízko k mestu Salgótarján. K osade patrí aj Nagykeresztúr. Počet obyvateľov obce je 950 osôb, pomer slovenskej menšiny je asi 2/3. Veľká časť obyvateľstva dávnejšie pracovala v blízkych priemyselných mestách a v miestnom poľnohospodárskom družstve. Dnes je tu značná nezamestnanosť, jej pomer prevyšuje 20 %. Počet dôchodcov je 132.

V dedine funguje národnostná základná škola, materská škola, pošta, družstevná sporiteľňa, obchod miešaného tovaru, potravinárstvo, výčap a espreso. Novú budovu školy odovzdali v roku 1994. Život obce riadi nový sedemčlenný zastupiteľský zbor. V roku 1994 vznikla aj Slovenská menšinová samospráva.

Väčšina obyvateľov obce je evanjelického vyznania. Majú vlastný kostol a modlitebňu. Značný je aj počet baptistov, ktorí tiež majú vlastnú modlitebňu.

V Lucine niet zaujímavejších umeleckých pamiatok okrem evanjelického kostola, ktorý bol postavený v roku 1793, jeho drevený oltár a orgán sa zachoval v pôvodnom stave. Aj zvonica bola postavená v tom istom roku na kopci trochu ďalej od kostola.

Ľudový súbor pôsobí v základnej škole. Jeho činnosť bola obnovená od roku 1996 pod názvom Jasienka, jeho členmi sú žiaci školy.

Adresa Slovenskej menšinovej samosprávy je: 3129 Lucina, ul. Rákóczi č. 56.

Dedinský dom

Faluház

3129 Lucfalva, Rákóczi út 80

Obecná samospráva

32/394-200

Podľa ohlásenia

Lucina - Škola na rozhraní záujmov

http://www.luno.hu/content/view/8292/57