http://www.bank-falu.hu

Banka je dedinka ležiaca pozdĺž železnice Romhány-Diósjenő. V období tureckej okupácie zanikla, jej obyvatelia sa roztrúsili, a obec sa začala znovu zaľudňovať len po vyhnaní Turkov. Jej novými obyvateľmi boli Slováci evanjelického vyznania. V roku 1720 evidovali 13 domácností. Miestny evanjelický kostol bol postavený v roku 1783.

V sedemdesiatych rokoch hospodársky rozvoj krajiny a rýchly rast miest vyvolali potrebu vytvoriť nové a nové rekreačné pásma, oddychové miesta. Síce krásne jazero Banky aj predtým lákalo milencov prírody, závažnejší rozvoj sa datuje na túto dobu, keď viac investícií prispelo k tomu, aby sa obec do našich dní zmenila na úplný „rekreačný raj”.

Počet stáleho obyvateľstva je asi 700, ale v letnom období žije tu asi 2 500 ľudí.

V osade sa nachádza aj dnes značný počet tradične postavených domov, v ktorých dodnes bývajú ich majitelia. V takejto budove vzniklo miestne múzeum, ktoré v rámci stálej výstavy predstavuje slovenský národnostný život a kultúru.

Obyvatelia osady verne zachovávajú svoje slovenské národnostné tradície, svoj jazyk. V miestnej materskej a základnej škole sa vyučuje slovenčina. Pestovanie tradícií vidno na stavbách, na krojoch, alebo v tradičných slovenských jedlách. Prekrásne vyšívaný tunajší kroj je starostlivo strážený poklad snáď každej rodiny, pravda, dnes už nie je každodenným odevom. Na väčšie sviatky sa však vždy nájde, a dievčatá a ženy rady sa v ňom pýšia.

V Banke už viac ako 25 rokov vždy v prvý augustový víkend prebieha seriál podujatí viacdňového a po celej krajine známeho Župného národnostného festivalu. Vtedy z rôznych vzdialených častí krajiny prichádzajú sem umelecké skupiny, aby svoj program predstavili pred viactistícovým obecenstvom na vodnom javisku postavenom vedľa jazera.

Popri jazere v roku 1996 bolo postavené Slovenské národnostné kultúrne a doškoľovacie stredisko, ktoré má uspokojiť nielen doškoľovacie a kultúrne záujmy Slovákov Novohradskej župy, ale poskytuje priestor aj celoštátnym slovenským podujatiam. V budove sú vytvorené miesta aj na ubytovanie 40 osôb.

Adresa Úradu starostu je: 2653 Banka, Nám. hrdinov 11.

Výstava slovenskej národnosti - Pamätný ľudový dom

Szlovák Nemzetiségi Kiállítás - Tájház

2653 Bánk, Petőfi u. 98.

Riaditeľstvo múzeí Novohradskej župy

Anett Bálintová Máková, Tel.: 35/342 314

Okrem nedele a pondelka od 10. do 14. hod.