26. 02. 2024. 04:44

Ferdinand Egyed vyznamenaný cenou Pro Urbe

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť idú ruka v ruke, rovnako ako nasledujúce generácie spoločne vytvárajú spoločenstvo. Budeme úspešní, ak to akceptujeme,“ povedal primátor Zsolt Fekete na oslavách 102. výročia vyhlásenia Šalgótarjánu za mesto a Dňa maďarskej kultúry, ktoré sa konali v Kultúrnom centre Attilu Józsefa poslednú januárovú sobotu.

Čítať ďalej: Ferdinand Egyed vyznamenaný cenou Pro Urbe

 

Žiakom a pedagógom slovenskej školy v Níži sa darí

Program za programom nasledoval v ostatných mesiacoch v Slovenskej národnostnej škole Kálmána Mikszátha v Níži. Kto mal možnosť sledovať na sociálnych sieťach podujatia organizované v škole, len sa chytal za hlavu. Toľko akcií usporiadala škola prevádzkovaná Slovenskou národnostnou samosprávou v Níži, že sme sa museli opýtať predsedníčky zboru, kedy im zostal čas na vyučovanie.

Čítať ďalej: Žiakom a pedagógom slovenskej školy v Níži sa darí

 

V Novohrade oslávili jubileum Mihálya Hesza

Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad spolu s Priateľským spolkom Srdce Novohradu a miestnou Základnou školou Dr. Mihálya Hesza usporiadali menodarcovi školy narodeninovú oslavu, na ktorú sa tak skoro nezabúda.
Olympionik v kanoistike, rodák Novohradu Mihály Hesz, je jediným na okolí, po ktorom ešte počas života pomenovali inštitúciu. Oslava jeho okrúhleho životného jubilea – osemdesiatky – sa konala v priestoroch základnej školy v deň jeho narodenín, 15. decembra.

Čítať ďalej: V Novohrade oslávili jubileum Mihálya Hesza

 

Buďte vítaní v Novohrade!

Buďte vítaní na webovej stránke Slovenskej samosprávy Novohradskej župy! Novohradskí Slováci udržiavajú priateľské a pracovné kontakty so Slovákmi v Hevešskej župe. Spolu vytvorili aj Združenie a regionálne stredisko novohradských a hevešských Slovákov, s ktorým naša samospráva úzko spolupracuje. V Novohradskej župe v súčasnosti pôsobí 19 miestnych slovenských volených zborov, v Hevešskej župe pracujú dve slovenské samosprávy. Hoci územnosprávne nie, ale geograficky a historicky do nášho regiónu by sme mohli pridať aj Čuvár, Ďurk, Jaču a Pišpek z Peštianskej župy.

Čítať ďalej: Buďte vítaní v Novohrade!

 

Polstoročný veňarecký Rozmarín

Druhú novembrovú sobotu sa vo Veňarci vybrali na ozajstnú cestu časom. 11. novembra Folklórna skupina Rozmarín, ktorú prevádzkuje Slovenská národnostná samospráva vo Veňarci oslavovala 50. výročie svojho založenia.

Po zaznení hymny Slovákov v Maďarsku slávnostný program otvorila predsedníčka miestnej slovenskej národnostnej samosprávy, a vedúca Folklórnej skupiny Rozmarín Ruženka Komjáthiová. A začalo sa cestovanie v čase.

Čítať ďalej: Polstoročný veňarecký Rozmarín

 

19. Regionálny slovenský deň v Šalgótarjáne

V Osvetovom stredisku Attilu Józsefa v Šalgótarjáne 4. novembra už po 19. krát usporiadali Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy (SNSNŽ) a Združenie novohradských a hevešských Slovákov Regionálny slovenský národnostný deň.

Po zaspievaní hymny Slovákov v Maďarsku „Daj Boh šťastia“ hostí privítal predseda župnej slovenskej samosprávy a predseda Slovenskej samosprávy v Šalgótarjáne Ferdinand Egyed, ktorý okrem iného povedal: „Som veľmi rád, že sme sa tu zišli zo 17 novohradských a hevešských slovenských dedín. Toto stretnutie je naozaj naším slovenským sviatkom, pretože máme veľmi málo možností sa takto spolu schádzať. Je to sviatok aj preto, lebo zakaždým odovzdávame vyznamenanie Na pamiatku Anny Hudeczovej tým najaktívnejším.

Čítať ďalej: 19. Regionálny slovenský deň v Šalgótarjáne

 

Výlet v materinskej krajine

Slovenská národnostná samospráva v Rétšágu usporiadala študijný výlet na stredné Slovensko. Záujem bol veľký, zájazdu sa zúčastnilo až 50 osôb. Prvá zastávka Rétšágčanov bola v Hronseku, kde si pozreli Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý je od roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Odtiaľ ich cesta viedla do Zvolenského zámku, ktorý je v súčasnosti najbohatšou obrazárňou na Slovensku. Po prehliadke centra mesta navštívili Vígľašský zámok. Výletníci sa zastavili aj v Detve, ktorá je známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou. Neskorý jesenný výlet Rétšágčanov sa vydaril a mnohí už teraz čakajú pokračovanie. Predsedníčka miestnej samosprávy Silvia Šalgaiová nás uistila, že sa ho aj dočkajú.

Atila Rusnák
Foto: Silvia Šalgaiová

Čítať ďalej: Výlet v materinskej krajine

 

Stretnutie slovenských samospráv v Níži

Prvú októbrovú sobotu sa v Níži konalo stretnutie slovenských národnostných samospráv Novohradskej a Hevešskej župy. Pred podujatím usporiadala Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy (SNSNŽ) valné zhromaždenie a potom verejné zasadnutie.

Župná samospráva uzavrie úspešný rok

Delegácie z novohradských a hevešských obcí v kultúrnom dome privítal a zasadnutie viedol predseda SNSNŽ Ferdinand Egyed. Po odovzdaní kytíc poslankyniam, hosťom a novej hosťujúcej učiteľke v Níži Zoji Dubovcovej, F. Egyed stručne zhrnul uplynulé obdobie župnej samosprávy. Z programov spomenul kladenie vencov pri pamätnej tabuli Janka Kráľa v Balašských Ďarmotách, Maďarsko-slovenský večer v Táloch, Regionálny deň detí a Deň Slovákov v Maďarsku v Níži, Medzinárodný novohradský folklórny festival a Novohradské národnostné stretnutie v Banke. Z blížiacich sa akcií hovoril o Regionálnom slovenskom dni v Šalgótarjáne, ktorý bude v novembri. O finančnú podporu sa SNSNŽ úspešne uchádzala na Správe fondov Gábora Bethlena, kde boli úspešné 2 žiadosti, na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí tiež získali 2 dotácie, a z Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku 3.

Čítať ďalej: Stretnutie slovenských samospráv v Níži

 

Šámšonikum je program v Šámšonháze

V roku 2015 odštartovali v obci Šámšonház program verejnoprospešných prác. Starostka Gyöngyi Bajnoková Képesová, ktorá stojí aj na čele národnostného voleného zboru, si zmyslela mať v obci nový druh programu.

Predtým bola verejnoprospešná práca nasmerovaná na zamestnávanie fyzicky alebo mentálne postihnutých ľudí, aby boli aktívne zapojení do pracovného procesu a mali možnosť si aj trochu zarobiť, veď hendikepovaným občanom sa ťažko nachádza práca a živobytie. Preto práve títo ľudia zametajú ulice a vykonávajú práce, ktoré im určí vedenie obce. V Šámšonháze sme premýšľali, či by sme ako slovenská samospráva mohli spustiť verejnú prácu, ktorej produktom by boli hodnotné predmety inšpirované slovenskou kultúrou. Mali sme na mysli odev, doplnky, alebo hrnčiarske produkty. Napokon sa nápad vykryštalizoval a vzniklo Šámšonikum. Keď môže byť Hungarikum, či Nógrádikum, prečo by nemohlo byť Šámšonikum,“ rozhovorila sa pani starostka. „Názov som vymyslela ja a stretol sa s dobrou odozvou. Veľmi sa páčil našim slovenským poslancom. Mali sme 11 členov programu, potom desať a v súčasnosti je v programe 6 ľudí slovenskej národnosti. Stále však musíme bojovať za to, aby sme v tom mohli pokračovať. Keď sa deje v obci niečo mimo pracovnej doby, či potrebujem pomoc v činnosti slovenskej samosprávy cez víkend, kedykoľvek mi pomáhajú členovia programu. Keďže sú všetci stredoškolsky kvalifikovaní, sú to spolupracovníci inej kategórie, než tí, ktorí zametajú v dedine. Sú schopní reprezentovať našu obec na patričnej úrovni, aj robiť pozitívnu propagandu. Nezarábajú veľa, keďže majú stredoškolské vzdelanie, môžeme im dať trošku vyšší plat a sme všetci spokojní,“ prezradila prvá dáma Šámšonházy.

Čítať ďalej: Šámšonikum je program v Šámšonháze

 

Na hostine v Šámšonháze

Šámšonházska slovenská národnostná samospráva pozvala svojich voličov, priateľov a sympatizantov spolu s rodinami na „Hostinu“. Spoločné slávenie posvätenia svojho starodávneho krásneho kostola, ktoré sa konalo v nedeľu 8. októbra. Bohoslužbu slúžil evanjelický farár z Lučenca Ľudovít Hroboň. Počas služieb Božích spojených s večerou Pánovou spieval spevácky zbor Evanjelickej cirkvi z Lučenca. Po pobožnosti sa všetci stretli pri prestretom stole, spievali a rozprávali sa.

Čítať ďalej: Na hostine v Šámšonháze

 

Haluškový festival vo Veňarci dospel

VenHal23 0410Druhú septembrovú sobotu sa vo Veňarci po osemnásty raz zišli milovníci halušiek.
Ráno sa začalo vítaním hostí a varením halušiek. Keď boli hotové prvé chutné kúsky, na pódium vystúpila Ľudová hudba Kóborzengő a pod vedením Kláry Erdélyiovej-Molnárovej k dobrému obedu zahrali slovenské melódie.
Krátko po dvanástej sa uskutočnilo oficiálne otvorenie tohtoročného Haluškového festivalu.

Čítať ďalej: Haluškový festival vo Veňarci dospel

 

Festival novohradských jedál v Kirti

FestPlavKirt23 031Na tých, ktorí navštívili festival novohradských jedál v obci Kirť, aj v tomto roku čakala bohatá séria programov: lukostreľba, stavanie jurty, maľovanie na tvár, trblietavé tetovanie, súťaž vo varení, divadelné predstavenie, jazda na koni, futbalový, šachový a turnaj v stolnom tenise, tvorivý kútik a detské ihrisko s ľudovými drevenými hračkami. Súčasťou dňa bola aj ekumenická bohoslužba v katolíckom kostole.

Čítať ďalej: Festival novohradských jedál v Kirti

 

Skončili sa hornopetianske letné aktivity pre deti

HorPetAk23 02Slovenská národnostná samospráva v Horných Peťanoch usporiadala pre deti a mládež zážitkami nabité leto. Kým vlani sa im najhorúcejšie mesiace roka začali budovateľským táborom, ktorého výsledkom bol drevený domček umiestnený na detskom ihrisku, tentoraz sa do popredia dostalo nehmotné kultúrne dedičstvo.
Začiatkom júla sa aj vďaka Správe fondov Gábora Bethlena 27 detí učilo moderné i ľudové tance v priestoroch Evanjelickej modlitebne. Dohliadali na ne dve slovenčinárky a dve tanečníčky. Dorina Akárová ich učila moderné a Katarína Simonová slovenské ľudové tance z povodia Galgy.

Čítať ďalej: Skončili sa hornopetianske letné aktivity pre deti

 

V Novohrade sa súťažilo vo varení i speve

NovSpev23 081Priznám sa, že keď som sa predposlednú júlovú sobotu vybral na súťaž v speve slovenských a maďarských ľudových piesní s názvom Nemôžem žiť bez muziky do Novohradu, čakal som jednoduché zápolenie detí a dospelých, spojené s odovzdávaním vyznamenaní. Na miesto činu som dorazil krátko po dvanástej a ostal som prekvapený. Dvor Domu kultúry praskal vo švíkoch, skupiny v kotlíkoch varili jedlá. Pod stanom vyhrávala slovenská a maďarská muzika, mal som pocit, že som trafil vedľa, na Obecný deň.

Čítať ďalej: V Novohrade sa súťažilo vo varení i speve

 

Kuchársky družinový tábor v Legínde

LegTabGastr23 01Tábor Slovenskej národnostnej samosprávy v Legínde sa konal prvý augustový týždeň a lámal rekordy. Zúčastniť sa ho mohli žiaci nižšieho ale aj vyššieho stupňa. Dovedna 40 mladých zažilo 5 dní plných zábavy v miestnom Kultúrnom dome. Dohliadalo na nich sedem pomocníkov.

Predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy a hlavná organizátorka družinového tábora nám prezradila, že po uverejnení výzvy sa voľné miesta zaplnili za dva dni. Kvôli financiám však bol počet účastníkov obmedzený.

Čítať ďalej: Kuchársky družinový tábor v Legínde

 

Slovenský tábor v Sudiciach

SudSlovTab23 03Slovenská národnostná samospráva v Sudiciach usporiadala v júli týždňový slovenský tábor. Podujatia, ktoré sa konalo už po ôsmy raz, sa zúčastnilo 25 žiakov základnej školy, ktorí spolu so svojimi rodinami podporujú zachovávanie tradícií a zvykov Slovákov žijúcich v tejto oblasti. Pri organizácii programov a ako sprievodcovia pomáhali členovia a dobrovoľníci z miestnej slovenskej národnostnej samosprávy. Tábor bol pre deti bezplatný, lebo ho financovala slovenská samospráva z grantov a vlastných zdrojov.

Pri remeselných aktivitách sa deti s nadšením učili rôzne techniky a spoločne háčkovali spomienkové predmety. Ukázali svoje zručnosti pri ručnom maľovaní šiltoviek. Celodenné aktivity prebiehali od ôsmej hodiny ráno do neskorého popoludnia.

Čítať ďalej: Slovenský tábor v Sudiciach

 

Tábor v znamení tradícií v obci Novohrad

NovTabDruz23 03Vďaka úspešnej žiadosti o granty zo Správy fondov Gábora Bethlena mohla Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad spolu s Priateľským spolkom Srdce Novohradu a Klubom pre zachovávanie tradícií uskutočniť posledný júnový týždeň družinový tábor, v ktorom dôležitú rolu hralo práve zachovávanie tradícií.

Zúčastniť sa v ňom mohli žiaci nižšieho stupňa miestnej Základnej školy dr. Mihálya Hesza. Dovedna sa prihlásilo 45 dobrodruhov, ktorí sa zaujímajú o hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo.

Čítať ďalej: Tábor v znamení tradícií v obci Novohrad

 

Banský festival opäť na výbornú

Obec Banka (Bánk) opäť hostila najväčšiu folklórnu slávnosť Slovákov v Maďarsku. Slovenská národnostná lokalita v Novohradskej župe má síce rozlohu len 900 hektárov, ale disponuje prírodným javiskom na jazere, na ktorom počas leta organizujú sériu programov s názvom Banské leto. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj folklór.

Medzi Slovákmi v Maďarsku ide o udalosť roka a záujem prejavujú aj príslušníci väčšinového národa. Poslednú júlovú nedeľu, v deň Medzinárodného dňa priateľstva, vyrazili autobusy hádam z každého Slovákmi obývaného kúta Maďarska, aby si priaznivci tradičnej ľudovej kultúry pozreli program 57. Novohradského národnostného stretnutia (NNS), 27. Celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku (CFFSM) a Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu (MNFF). Našťastie, po predpoludňajšom lejaku na podujatie Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) a Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy (SNSNŽ) nepadla ani kvapka.

Čítať ďalej: Banský festival opäť na výbornú

 

Moje zápisky z medzinárodného novohradského festivalu

MNFF23 031Posledné júlové dni sa koná nielen v Šalgótarjáne, ale aj na oboch hraniciach Novohradskej župy, Medzinárodný novohradský folklórny festival, počas ktorého nás počasie už roky drží v šachu. Nebolo tomu inak ani teraz.
V stredu 26. júla si organizátori museli vybrať medzi dvoma dejiskami 27. ročníka. Jedna možnosť bola holé nebo pod hradom Šomoška, druhá miestne Osvetové stredisko Attilu Józsefa. Posledná polhodina bola smerodajná. Našťastie, vyjasnilo sa, a festival sa mohol začať na nádhernom priestranstve pod hradom.

Čítať ďalej: Moje zápisky z medzinárodného novohradského festivalu

 

V Níži dokončili a odovzdali oblastný dom

OblDNiza23 01Na slávnosti sa prihovorila predsedníčka miestnej Slovenskej národnostnej samosprávy Zuzana Kučerová. V kultúrnom programe odznela recitácia, bývalá žiačka školy Stela Styevová zaspievala krásne miestne ľudové piesne a zahrala aj Csibaj banda z Jače.
Potom nastal čas otvoriť Oblastný dom. „Veľmi veľa sme pracovali na zachovaní našich tradícií, nášho hmotného dedičstva,“ uviedla Z. Kučerová.

Čítať ďalej: V Níži dokončili a odovzdali oblastný dom

 

O školských úspechoch v Alkári

OIPOd 1. septembra 2012 prevádzkuje Základnú školu a materskú školu Lászlóa Zakupszkého v Alkári miestna slovenská samospráva. Tamojší žiaci dosahovali v rôznych predmetoch, jazyku a v športových súťažiach vždy dobré výsledky, ale tento školský rok bol mimoriadne úspešný, prezradila nám predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Alkári Judita Kaszalová-Szabadová.
Začala by som výsledkami zo slovenského jazyka. Žiakov pripravila učiteľka slovenčiny Virág Pincziová Szívósová. V celoštátnej on-line jazykovej súťaži získal žiak 4. ročníka Huba Botlik-Kőszegi 1. miesto.

Čítať ďalej: O školských úspechoch v Alkári

 

Níža hostila tohtoročný Deň Slovákov v Maďarsku

DSM23 01Novohradská obec Níža 1. júla 2023 hostila najväčšie oslavy našej komunity: Deň Slovákov v Maďarsku.
Ako zvyčajne, hlavným programom sviatku Slovákov v Maďarsku bola Ekumenická pobožnosť v miestnom Kostole svätého Jakuba a odovzdanie vyznamenaní Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) „Za našu národnosť“. Cenu získala aj poslankyňa Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy a predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Gute Zuzana Bánová.

Čítať ďalej: Níža hostila tohtoročný Deň Slovákov v Maďarsku

 

V Horných Peťanoch oslavovali deti

DenDetPet23 04Tretiu júnovú sobotu usporiadala Slovenská národnostná samospráva v Horných Peťanoch Deň detí. Tento tradičný program sa medzi mládežou i dospelými teší mimoriadnej obľube. O záujemcov ani v tomto roku nebolo núdze, v sobotu ráno prichádzali celé rodiny na športové ihrisko, aby sa spoločne zabavili.
Členovia miestneho slovenského zboru a aktivisti už mali nachystané stany, stoly, občerstvenie a hudbu. Prítomných privítala predsedníčka slovenskej samosprávy Zuzana Pápaiová Laczkovszká a všetkých pozvala na rannú rozcvičku s učiteľkou tanca vo Vacove Dorinou Aklánovou.

Čítať ďalej: V Horných Peťanoch oslavovali deti

 

Regionálne kolo Spievaniek a veršovačiek v Níži

IMG 20230518 140009Dňa 18. mája sa v Níži konalo regionálne kolo súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku  (ZSM) v prednese prózy, poézie a speve ľudových piesní Slovenské spievanky a veršovačky 2023. Prihlásilo sa doň viac než 160 žiakov z 15 Slovákmi obývaných osád.
Kvôli veľkému záujmu sa veršovačky museli konať v dvoch miestnostiach Slovenskej národnostnej základnej školy Kálmána Mikszátha, spievanky a ostatné časti programu v Kultúrnom dome.

Čítať ďalej: Regionálne kolo Spievaniek a veršovačiek v Níži

 

Novohradské lipky v Níži

Stretnutie novohradských a hevešských slovenských detí s názvom Novohradské lipky sa od začiatkov tešilo mimoriadnej obľube. V roku 2014 predsa dostalo červenú. Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy sa ho po piatich rokoch rozhodla obnoviť. Organizovania sa ujala Slovenská národnostná samospráva v Níži.

NLipky23 04

Čítať ďalej: Novohradské lipky v Níži

 

Majáles a Deň matiek v Níži

MajNi23 04Slovenská národnostná samospráva v Níži a vedenie Základnej slovenskej národnostnej školy Kálmána Mikszátha sa dohodli, že spoločne zorganizujú majáles spojený s oslavou Dňa matiek. Súčasťou sviatku malo byť tiež posvätenie zrekonštruovaného Oblastného domu, o ktorom sa dočítate v ďalšom čísle nášho týždenníka.
V poslednú aprílovú sobotu sa pustili do upratovania parku pri škole a okolí, v celej dedine pozbierali smeti, pokosili trávu, zasadili kvety a všetci spoločne zveľaďovali svoje prostredie. Následne postavili máj. Majáles sa mohol začať.

Čítať ďalej: Majáles a Deň matiek v Níži

 

Deň matiek v Novohrade

NovDenMat23 03Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad spolu s Priateľským spolkom Srdce Novohradu a Klubom pre zachovanie tradícií usporiadali 7. mája oslavu Dňa matiek.
V miestnom kultúrnom dome deti zo Základnej školy dr. Mihálya Hesza predviedli viac ako hodinový program. Žiaci nižšieho stupňa spievali, recitovali a tancovali. Prítomných privítala a podujatie moderovala predsedníčka miestnej Slovače Tünde Debreceniová Králiková.

Čítať ďalej: Deň matiek v Novohrade

 

Kultúra, remeslá a hody v Alkári

AlkOblDen23 04Zväz maďarských oblastných domov 22. a 23. apríla usporiadal Deň oblastných domov, ktorého cieľom bolo upriamiť pozornosť širokej verejnosti na hodnoty skrývajúce sa v priestoroch týchto stavieb.

Dátum vôbec nie je náhodný, od roku 2012 sa táto udalosť odohráva v najbližší víkend k sviatku svätého Juraja. Hoci celoštátne podujatie malo otváraciu slávnosť 22. apríla v Ečeri, do akcie sa zapojili aj ostatné naše národnostné domy roztrúsené po celej krajine. V najvyššie položenej obci Maďarska, Alkári, tiež čakala národopisná zbierka návštevníkov so zaujímavým programom a bezplatnou prehliadkou. Alkárčania sa do celoštátnej akcie prvýkrát zapojili v roku 2019.

Čítať ďalej: Kultúra, remeslá a hody v Alkári

 

Klenovec a Mihálygerge obnovili spoluprácu

IMG 20230430 212111

30. apríla 2023 sa medzi Klenovcom a Mihálygerge udialo obnovenie Zmluvy o spolupráci. Slávnostný akt sa konal na slovenskej strane a bolo spojené s tradičným stavaním mája. Toto stretnutie bolo pre mňa mimoriadnym zážitkom. Po podpísaní Zmlúv a postavení mája, v kultúrnom programe vystúpili aj citarový a spevácky súbor z Mihálygerge. Hostitelia nás pohostili večerou a dobrým vínom. Po jedle nasledovalo posedenie a rozprávanie žartovných i humorných príbehov. Pri lúčení predstavitelia oboch obcí sľúbili, že aj naďalej budú udržiavať a rozširovať priateľské vzťahy.

Čítať ďalej: Klenovec a Mihálygerge obnovili spoluprácu

 

Prezentácia knihy o dejinách Slovákov v Šalgótarjáne

Dňa 28. apríla sa v Župnej knižnici Bálinta Balassiho v Šalgótarjáne konala prezentácia slovensko-maďarskej publikácie Dejiny Slovákov v Šalgótarjáne. Knihu vydala miestna slovenská národnostná samospráva. Prítomných privítal predseda zboru Ferdinand Egyed.

PrezKnihSalg23 01

Čítať ďalej: Prezentácia knihy o dejinách Slovákov v Šalgótarjáne

 

Zo zasadnutie slovenskej samosprávy Novohradskej župy

338580572 1417997902288388 7553317389327112076 nV Dome remesiel Slovenskej národnostnej samosprávy v Sudiciach sa 11. apríla konalo druhé tohtoročné riadne zasadnutie Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy (SNSNŽ). Valné zhromaždenie (VZ) na čele s predsedom Ferdinandom Egyedom rokovalo o 11 bodoch.

Prítomných ako prvý pozdravil vedúci predstaviteľ Slovákov v Sudiciach Ladislav Faludi. Následne sa slova ujal F. Egyed, ktorý informoval poslancov o tom, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2023 podporil v riadnom kole 785 žiadostí o dotáciu v celkovej sume 2 181 660 eur.

Čítať ďalej: Zo zasadnutie slovenskej samosprávy Novohradskej župy

 

Veľkonočný pozdrav

Slovensky pozdrav page 0001

 

V Novohrade otvorili novú výstavu

 DSC0556 RadiantV obci Novohrad sa konalo otvorenie výstavy, ktorá bola zostavená na počesť lokálpatriota, rytiera maďarskej kultúry a chýrneho osvetára Józsefa Végha. Podujatie usporiadala Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad spolu s Priateľským spolkom Srdce Novohradu a Klubom pre zachovanie tradícií. O plodnom autorovi kníh a zbierok sme aj my veľa písali. Pozornému čitateľovi dozaista neušlo, že bez Józsefa Végha sa neuskutočnilo ani jedno národnostné podujatie v obci. Za to mu v roku 2022 miestna slovenská samospráva udelila pamätnú plaketu Strážca novohradských hodnôt.

Čítať ďalej: V Novohrade otvorili novú výstavu

 

Slovensko- maďarské priateľstvo v Nízkych Tatrách

337721843 243869584770603 618979046769069217 nSlovenská samospráva Novohradskej župy a Slovenská samospráva mesta Šalgótarján usporiadali slovensko-maďarské priateľské stretnutie spojené s vysunutým zasadnutím volených zborov. Pod názvom „Nech ich sused v láske má“ sa konalo 24. a 25. marca v Penzióne Gápeľ v Nízkych Tatrách a bolo spojené s výletom na Chopok a gastronomickým a folklórnym večierkom za účasti seniorov a ľudovej hudby FS Mostár z Brezna.

Čítať ďalej: Slovensko- maďarské priateľstvo v Nízkych Tatrách

 

Poznáme úspešné žiadosti o dotáciu ÚSŽZ

logo USZZ 2016 rgb 150dpiÚrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2023 podporil v riadnom kole 785 žiadostí o dotáciu celkovo v sume 2 181 660 eur. Zamietol 418. Protokol schválených žiadostí predsedom uverejnil na svojej domovskej stránke 20. marca 2023. Novohradská župná slovenská národnostná samospráva dostala 1 200 € na usporiadanie Novohradského folklórneho stretnutia v Bánku a 1 000 € na Regionálny slovenský deň.

Čítať ďalej: Poznáme úspešné žiadosti o dotáciu ÚSŽZ

 

V Horných Peťanoch oslavovali ženy

MDZHorPet23 01V Horných Peťanoch už niekoľko rokov usporadúvajú zabíjačku pred Medzinárodným dňom žien (MDŽ), aby z chutných špecialít vystrojili hostinu, ako sa pri takej príležitosti patrí. So zakáľačkou miestna slovenská samospráva chcela mladým aj starým predstaviť tradičné zabíjačkové praktiky predkov. Aj ochutnávka gastronomických špecialít z brava bola populárna, keďže v súčasnosti takýto pokrm nefiguruje na jedálničku mnohých rodín. Pripravené jaternice a klobásy potom starostlivo odložili do mrazničiek, aby sa o pár týždňov neskôr stali večerou na oslavách MDŽ.

Čítať ďalej: V Horných Peťanoch oslavovali ženy

 

Hornopeťanská zabíjačka

HorPetZab23 01Pandémia zanechala svoje stopy na väčších i menších komunitách. Hlavne na malých spôsobila veľké škody, napraviť ich nie je ľahké. V súčasnosti sa miestne slovenské samosprávy snažia rozvíriť túto „stojacu vodu” a prinavrátiť stav, aký bol pred rokom 2020.

Podobnej situácii čelí aj Slovenská národnostná samospráva v Horných Peťanoch, ktorá sa tiež nevzdáva a pripravuje akcie rozličného typu. Tieto sa snaží naplniť obsahom, ktorý priláka ľudí každej vekovej kategórie. Jedným, už jej tradičným zimným podujatím, je zabíjačka, ktorú 25. februára t. r. uskutočnila po tretíkrát. Zvolila si dobrý program, lebo udalosť je ideálna na zblíženie sa a prežitie príjemných spoločných chvíľ. Zabíjačka odjakživa mala významný spoločenský obsah, lebo vtedy sa k členom domácnosti pripojilo širšie príbuzenstvo, niekde aj členovia dedinskej komunity. V minulosti bola na dedinách pravidlom takmer v každom dome, dnes je raritou.

Čítať ďalej: Hornopeťanská zabíjačka

 

Páračky v Novohrade

Paracky 2Dávno sa na dedinách počas celého roka zbieralo kačacie alebo husacie perie. Keď hydinu vykŕmili a zarezali, perie ošklbali, dobre vyprali vo vode a vysušili. Keď ho bolo dosť na vankúše a duchny, dohodli sa ženy na driapaní. Mravčia robota bola veľmi užitočná, lebo duchny a vankúše sa chystali do výbavy.

V druhú februárovú sobotu usporiadala Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad spolu s Priateľským spolkom Srdce Novohradu a Klubom pre zachovanie tradícií driapanie peria, páračky. Udalosť sa niesla vo výbornej, rodinnej atmosfére. Perie zabezpečila Alžbeta Drécsovszká. Organizátori čakali záujemcov s pálenkou, pagáčmi a chlebom s husacou masťou a cibuľkou, po „práci“ ich pohostili varenou kukuricou s makom.

Mladí i veľkí sa zišli popoludní v Dome občianskych organizácií. Na stole už bolo prichystané vo vandlíkoch perie, pod stolom stará obliečka z vankúša, do ktorej sa podriapané perie odkladalo. Z veľkého peria ženy urobili masteničky.

Čítať ďalej: Páračky v Novohrade

 

Priateľské stretnutie v Banskej Bystrici

329023687 3418679215084124 2388495242587332552 nNie je tajomstvom, že mesto Šalgotarján má veľmi dobré vzťahy s Banskou Bystricou, často usporadúvajú spoločné podujatia a navštevujú sa navzájom. Po maďarskom veľvyslancovi začiatkom februára vyrazila ďalšia delegácia do mesta pod Urpínom. Na Mestskom úrade primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko privítal viceprimátora Šalgotarjánu Zoltána Dániela, predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženku Egyedovú Baránekovú, predsedu Slovenskej národnostnej samosprávy v Šalgotarjáne Ferdinanda Egyeda a člena slovenskej národnostnej samosprávy v Šalgotarjáne i kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Petra Egyeda.

Čítať ďalej: Priateľské stretnutie v Banskej Bystrici

 

Zo zasadnutia Slovákov Novohradskej župy

20230213 151459 1V polovici februára sa v sieni Kálmána Mikszátha v Župnom dome v Šalgotarjáne konalo prvé tohtoročné riadne zasadnutie Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy (SNSNŽ). Valné zhromaždenie (VZ) na čele s Ferdinandom Egyedom rokovalo o 13 bodoch.

Predseda privítal všetkých členov poslaneckého zboru a predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženku Egyedovú Baránekovú. Následne predstavil program zasadnutia. VZ prijalo návrhy ako preskúmanie a evidencia majetkových priznaní poslancov za rok 2022, rozpočet, kalendár podujatí a pracovný plán na rok 2023 i iné finančné náklady na fungovanie SNSNŽ. Predseda navrhol, aby župa uzavrela administratívnu zmluvu so Samosprávou Novohradskej župy a jej kanceláriou, ako aj podpísala Zmluvu o spolupráci s miestnymi slovenskými samosprávami, so Združením novohradských a hevešských Slovákov a so ZSM.

Čítať ďalej: Zo zasadnutia Slovákov Novohradskej župy