http://www.tereny.hu

 

 

Obec Terany sa nachádza v Novohradskej župe, na 20 kilometrov od Balašských Ďarmôt. Počet jej obyvateľov sotva prevyšuje 500 osôb. Obyvateľstvo z polovice je pôvodom evanjelik, Slovák, spolovice zasa katolíckeho vyznania. Slováci sa sem nasťahovali v 15. a 16. storočí z okolia Gemera.
V Teranoch v osemdesiatych rokoch 19.storočia svoju kňazskú dráhu začínal rodák zo severonovohradského Polichna Pavel Slančík. Už od mladosti bol literárne činný. V pozostalosti jeho sestry, spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy sa zachoval zošit s titulom Práce Pavla Slančík 1883. Okrem básní sú v ňom aj dve veselohry: Zlý začiatok, dobrý koniec a Dnes žiak, zajtra vojak. Až do jeho svadby roku 1887 jeho sestra Božena mu do Terian chodila viesť domácnosť. Evanjelický farár Pavel Slančík svoje povolanie až do svojej smrti vykonával v cirkevných zboroch na terajšom území Maďarska. Jedna jeho vnučka Ilona Szentpálová žije v Segedíne.

Dedina má materskú školu, základnú školu, knižnicu a osvetové stredisko. Knižnicu spravuje Slovenská menšinová samospráva. V obci pôsobí aj Detská a mládežnícka skupina slovenskej národnosti, ktorá v Národnostný deň, ktorý má tradíciu od roku 1976 pravidelne vystupuje so slovenskými ľudovými piesňami a slovenskými tancami. V obci funguje aj Slovenský klub, ktorý má 50 členov. Cieľom klubu je zachovať a odovzdať tradície, zvyky predkov. V materskej a základnej škole prebieha aj vyučovanie slovenského jazyka.

Obec Terany so zvláštnym spôsobom má tri samosprávy: Obecnú samosprávu, Detskú samosprávu a Slovenskú menšinovú samosprávu. Slovenská samospráva v lete roku 1996 si odkúpila jeden dom, kde by chceli založiť Obecný dom so stálou výstavou, ktorý by mala predstavovať slovenské národopisné predmety a kroje. Spoločným cieľom spomenutých samospráv je, aby zachovali, pestovali a odovzdali jazyk a kultúru Slovákov.
Adresa Obecného úradu a Slovenskej menšinovej samosprávy je: 2696 Terany, ul. J. Aranya, č. 46, Tel.: 06-35-348-122.

 

 

Dedinský dom

 

Faluház, Nemzetiségi Tájház

 

Obecná samospráva

 

35/548 000

 

Podľa ohlásenia