http://wikimapia.org/12162829/hu/M%C3%A1traalm%C3%A1s

Suhahuta je dedinka na severnej časti Matry, nachádzajúca sa na 6 km na sever od vrchu Galyatető. Pozostáva z dvoch častí, zo Suhy a z Mátralmášu, v ktorých žijú Maďari a Slováci. Vznik a vývoj dvoch častí osady prešli odlišnými cestami, veď kým Suha prešla typickým vývojom poľnohospodárskych dedín tohto regiónu, zatiaľ Mátralmáš v dôsledku nasťahovania sa zahraničných (nemeckých, poľských, slovenských) remeselníkov žil životom charakteristickým pre hutianské dediny.

Mátraalmáš (starším názvom Suhahuta) je kolonistická dedina, bola priemyselnou kolóniou. Tu žijúci ľudia sa zaoberali pálením dreveného uhlia a s výrobou popolovej masti, potrebnej k výrobe skla. Remeselníci - kolonisti prichádzali koncom rokov 1700. Sklárska huta bola postavená v roku 1777. Bolo charakteristické, že vývoj osady určoval a sprevádzal vždy vzťah k lesu. Výroba skla zanikla v roku 1830, vystriedalo ju pálenie tehiel a na koniec storočia sa stal charakteristickým odvetvím rúbanie dreva a výroba drevených nástrojov. Zmena spôsobu života však nezrušila uzavretosť dediny. Počet obyvateľov osady do roku 1940 dosiahol 448 osôb, ktorý počet v dôsledku presídlenia v rokoch 1946-47 drasticky klesol. V rokoch 1950-tych vzťah dvoch obcí sa stal užším, ich verejná správa sa dostala do spoločného národného výboru. V tejto časti osady v roku 1994 vznikla slovenská menšinová samospráva.

Už roky pôsobí úspešne Folklórna spoločnosť Mátraalmás, ktorá pravidelne vystupuje na národnostných stretnutiach.