http://www.salgotarjan.hu

 

Regionálny slovenský deň s odovzdaním vyznamenaní

http://www.luno.hu/content/view/9262/1

Slovensko-maďarské hospodárske fórum

http://www.luno.hu/content/view/8582/60