http://www.nograd-var.hu

Na východnom boku pohoria Börzsöny, v údolí obklopenom vrchmi leží dedina Nógrád, niekdajšie stredisko župana, prvé sídelné mesto župy, podľa ktorého dostala župa dnešný názov. Už pred dobytím vlasti Maďarov bolo považované za strategicky dôležité miesto. Tunajší hrad stál už v období sťahovania národov. Bulharské a slovanské kmene neskoršie obnovili pevnosť a nazvali ho Novigrad. Vojenský význam hradu pozdĺž cesty na Horné Uhorsko v dejinách každý spoznal.

Niekedy obec bola obkľúčená hradbami, pozostatky hradieb stredovekej osady miestami aj dnes vyskytujú. Peknou pamätihodnosťou dediny je katolícky kostol postavený v roku 1757. Po odchode tureckých vojsk osada sa vyľudnila, takže potom ju zaľudnili Slovákmi z Horného Uhorska. Noví usadlíci budú určujúcim prvkom ďalšieho osudu osady, jej života. Dedina, hrad mali búrlivú minulosť. Odvtedy búrky sa stíšili počas za sebou plynúcich storočí.

Nadnes sa vytvorila uzavretá osada, s počtom obyvateľov 1 616, kde ľudia s usilovnou prácou, vytrvalosťou nakreslili aj v súčasnosti existujúcu tvár obce. Ich zvyky, tradície určujú život dediny, kde sa dobre cíti aj tamojší obyvateľ aj navštevujúci turista, ako aj prechádzajúci. V materskej a základnej škole dediny prebieha vyučovanie slovenčiny. V dedine úspešne funguje Slovenský klub a Slovenský tanečný súbor.

Adresa Úradu starostu je: 2642 Nógrád, ul. Hunyadi 18. Tel.: 06-35-362-001.