http://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91k%C3%BCrt

Obec leží na pokraji pohoria Čerhát, v kopcovitej oblasti pozdĺž potoka Céklavölgyi, v blízkosti železničnej línie Asód - Balašské Ďarmoty. Jej starý názov bol Kyrth.

Osada už existovala aj v stredoveku. Jej rímskokatolícky kostol bol postavený v klasicistickom štýle v roku 1702, potom v 19. storočí bol prestavený. Evanjelický kostol dediny bol postavený v roku 1785 v neskorobarokovom štýle. Baptistická modlitebňa pochádza z roku 1920.

Počet obyvateľstva obce je 645 osôb. V dedine slovenskej národnosti dodnes zachovali tradície. Slovenský páví krúžok vznikol v roku 1970 a tu zozbieranými a spracovanými slovenskými piesňami, zvykmi pravidelne vystupuje na miestnych, župných a celoštátnych podujatiach. V dedine sa zachoval aj slovenský kroj.

V dedine pôsobí slovenský klub, vznikla aj slovenská samospráva, ktorá prevádzkuje aj ľudovú vysokú školu. Poslucháči ľudovej vysokej školy dostávajú pravidelné školenie z aktuálnych hospodárskych, kultúrnych a politických témach.

V Kirti vidno ešte aj dnes niekoľko starých sedliackych domov, a cez dedinu vedie aj trasa medzinárodnej cyklistickej túry.

Prameň jedného ramena potoka Céklavölgyi, pretekajúceho cez dedinu nesie názov studňa Ruža.

Adresa Úradu starostu a Slovenskej menšinovej samosprávy je: 2176 Kirť, ul. L. Kossutha 51.

Festival palócskych jedál v novohradskej obci Kirť

http://www.luno.hu/content/view/8827/93