http://www.matrainfo.hu/telep_mszlaszlo.php

A Mátra legfiatalabb településeként 1944 április 1-vel vált önálló közigazgatási egységgé, s önálló községi rangot kapott Mátraszentimre, amelynek része Mátraszentlászló is. Az első írásos említés a területről az 1265-ben keltezett oklevél, az ún. Ágasvári okmány. A vár a tatárjárás után épült, a XV. századra romossá vált, elhanyagolták, jelentőségét elvesztette. A török hódoltság alatt elnéptelenedett területre az 1730-as években nagy számban szlovák lakosság telepedett le. Foglalkoztatásuk nagyrészt az üveghutáknál történt. Az erdők kitermelését követően a Hutahelyi-patak völgyében feljebb költöztek az iparosok és családjaik, és a mai Mátraszentistván (Felsőhuta) és Mátraszentlászló (Fiskalitáshuta) területén telepedtek le. Az üveggyártás és a szénégetés mellett ekkor már az állattartás és földművelés is részévé vált a letelepülő családok mindennapjainak. A terület első iskolája Fiskalitáshután 1896-tól fogadta a gyermekeket. A századfordulón Mátraszentistvánból öt család továbbköltözött és a mai Mátraszentimre helyén Ötházhuta (Alkár) néven új települést alapított. I. Isván király halálának 900. évfordulója alkalmából. Ötházhutát Mátraszentimrére, Fiskalitáshutát Mátraszentlászlóra, Felsőhutát Mátraszentistvánra keresztelték a szentté avatott Árpád-házi királyok emlékére. A település közigazgatási területén, a Piszkés-tetőn található az ország legmagasabban fekvő csillagvizsgáló és földrengésjelző intézete. Polgármesteri hivatal: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi Ferenc u. 16. Tel.: 37/593-016; Tel./Fax: 37/376-410; www.maraszentimre.hu; www.matrahegy.hu;