SudSlovTab23 03Slovenská národnostná samospráva v Sudiciach usporiadala v júli týždňový slovenský tábor. Podujatia, ktoré sa konalo už po ôsmy raz, sa zúčastnilo 25 žiakov základnej školy, ktorí spolu so svojimi rodinami podporujú zachovávanie tradícií a zvykov Slovákov žijúcich v tejto oblasti. Pri organizácii programov a ako sprievodcovia pomáhali členovia a dobrovoľníci z miestnej slovenskej národnostnej samosprávy. Tábor bol pre deti bezplatný, lebo ho financovala slovenská samospráva z grantov a vlastných zdrojov.

Pri remeselných aktivitách sa deti s nadšením učili rôzne techniky a spoločne háčkovali spomienkové predmety. Ukázali svoje zručnosti pri ručnom maľovaní šiltoviek. Celodenné aktivity prebiehali od ôsmej hodiny ráno do neskorého popoludnia.

Na výlete do Hollókő sme strávili celý deň. Z hradu z 13. storočia, ktorý sa týči nad obcou, sme mali nádherný výhľad na vrchy Cerovského pohoria a obec. Počas našej hravej poznávacej cesty nám stará dedina Hollókő, ktorá v sebe skrýva dobový život vtedajších Plavcov, ponúkla množstvo zážitkov.

O zábavu sa postarala aj Veľká dobrodružná túra. Deti s nadšením zdolávali prekážky na trase, ktorá siahala až po okraj dediny, mohli sa zahrať rôzne hry a spoznávať flóru a faunu nášho prostredia, ale mali aj možnosť ukázať svoje schopnosti v tradičných zápoleniach a športových súťažiach.

V dedinskom múzeu sme sa z rozprávania miestnych aktivistov dozvedeli mnoho o živote, ktorý viedli na dedine v minulosti, objavovali sme každodenné domáce náradie a kroje. Pozreli sme sa ako sa robí cesto, a ochutnali sme čerstvo pripravený chlieb súčasnosti – pizzu.

Nezabudnuteľný bol aj deň, keď sme si urobili výlet do Ostrihomu. Aquapark ponúkal skutočne nevšedný oddych.

V záverečný deň tábora sme si na dvore Domu remesiel, v pavilóne s výzdobou, pri sendvičoch, koktailovom bare a príjemnej retro muzike pripomenuli najlepšie chvíle týždňa.

Ladislav Faludi- luno.hu
Foto: autor

(zdroj:Slovenský tábor v Sudiciach)