DSC0556 RadiantV obci Novohrad sa konalo otvorenie výstavy, ktorá bola zostavená na počesť lokálpatriota, rytiera maďarskej kultúry a chýrneho osvetára Józsefa Végha. Podujatie usporiadala Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad spolu s Priateľským spolkom Srdce Novohradu a Klubom pre zachovanie tradícií. O plodnom autorovi kníh a zbierok sme aj my veľa písali. Pozornému čitateľovi dozaista neušlo, že bez Józsefa Végha sa neuskutočnilo ani jedno národnostné podujatie v obci. Za to mu v roku 2022 miestna slovenská samospráva udelila pamätnú plaketu Strážca novohradských hodnôt.

1. marca v obnovenom sídle slovenskej samosprávy prítomných pozdravila predsedníčka miestnej Slovače Tünde Debreceniová Králiková. „Veľmi nás teší, že tohto roku otvárame už druhú expozíciu, výstavu diel miestneho historika Józsefa Végha. Jemu môžeme ďakovať za sériu kníh Naše novohradské korene a Novohradské zošity o miestnej histórii, ale uverejnil aj veľa iných prác. Nie je v južnej časti Novohradskej župy obec, ktorej históriu neskúmal a nevydal o nej niečo. Tentoraz záujemcovia môžu nahliadnuť do jeho publikácií i zakúpiť si ich,” dodala vedúca miestnej slovenskej samosprávy. V kultúrnom programe Zalán Povazsán a Hunor Kelemen zarecitovali básne. Mládenci sú členmi Priateľského spolku Srdce Novohradu. Následne sa slova ujal József Végh, aby predstavil výstavu. Chýrni osvetár sa už viac než 50 rokov venuje tejto profesii. „Mal som 16 rokov, keď ma Vlastenecký ľudový front poveril, aby som skúmal históriu Janova (Diósjenő – pozn. A. Rusnák). Bol to veľmi dôležitý moment, lebo vtedy ešte nebolo samozrejmosťou, že sa človek môže dostať do župného cirkevného archívu a slobodne skúmať. Toto poverenie ma nasmerovalo na túto dráhu,” spomenul. Otvorene hovoril o tom, že pohnútka stať sa bádateľom pochádza od predkov, ktorí sa delili so svojimi deťmi o zvyky a príbehy. „Ja som ich s radosťou počúval. Mal som šťastie, že som mal pracoviská, kde som sa venoval tradíciám a miestnej histórii,” podotkol József Végh s tým, že takéto povolanie znamená neprestajné učenie sa, treba podrobne preštudovať každú skúmanú tému.

VysNov23 03Čo záujemcu čaká na výstave, ktorá vznikla z plodov práce uplynulého polstoročia? Predstaví mu okrem vlastných kníh aj redakčné práce autora. V jednej vitríne sú uložené antológie o Andrásovi Spangárovi, ktorý sa narodil v Novohrade v roku 1678. V druhej sú spisy o Mórovi Jókaiovi. „Margit Szarvassy, sestra môjho pradeda bola tá, za ktorou chodil Géza Gárdonyi. On ju zoznámil so svetom spisovateľov, cez ktorý sa dostala k mnohým relikviám […]. Na základe spomenutého sme pred viac než desaťročím založili medzinárodnú Jókaiho cenu. Výzvu vypisujeme každý rok a z najlepších prác zostavujeme antológiu,” poznamenal rytier maďarskej kultúry. V ďalších dvoch sklenených skriniach svoje miesto našli ročenky. „Keď som pred dvomi desaťročiami získal titul, dostal som za úlohu ročne vydávať publikáciu Rytier kultúry. Aj v rétšágskom Osvetovom stredisku sme vydávali ročenky,” ukázal na ďalšie vitríny József Végh. V osobitnej skrinke sú starostlivo rozmiestnené knižky, ktoré vyšli pod záštitou Slovenskej samosprávy v Novohrade. Miestny historik z novších publikácii osobitne vyzdvihol Pannu Cinkovú a knihu, ktorá je spomienkou na obdobie revolúcie a boja za slobodu. Prvá mu je blízka preto, lebo sa netýka miestnej histórie, ale je akousi sondou do rómskeho sveta. Druhá pokračuje v šľapajach jeho doterajších prác. Autor informoval, že neskúmal len súčasných 25 osád v južnej časti Novohradskej župy, lebo v tom období, v roku 1848-1849, k nej patrilo ďalších 6. Záujemcovia o túto unikátnu zbierku si ju môžu pozrieť v sobotu a nedeľu od 13. do 15. hodiny v sídle Slovenskej samosprávy obce Novohrad. Výstava bude trvať do júna.

Atila Rusnák

Foto: Zoltán Hustyava

(zdroj: V NOVOHRADE OTVORILI NOVÚ VÝSTAVU)