329023687 3418679215084124 2388495242587332552 nNie je tajomstvom, že mesto Šalgotarján má veľmi dobré vzťahy s Banskou Bystricou, často usporadúvajú spoločné podujatia a navštevujú sa navzájom. Po maďarskom veľvyslancovi začiatkom februára vyrazila ďalšia delegácia do mesta pod Urpínom. Na Mestskom úrade primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko privítal viceprimátora Šalgotarjánu Zoltána Dániela, predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženku Egyedovú Baránekovú, predsedu Slovenskej národnostnej samosprávy v Šalgotarjáne Ferdinanda Egyeda a člena slovenskej národnostnej samosprávy v Šalgotarjáne i kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Petra Egyeda.


Naším spoločným menovateľom je, okrem iného, kultúra, ktorej neodmysliteľnou súčasťou je ľudové umenie, pestré tance, kroje či láska k folklóru. Obe mestá čaká v tomto roku množstvo kultúrno-spoločenských akcií, preto sme diskutovali o možnostiach, akými možno jednotlivé zložky do podujatí implementovať. Spája nás nielen kultúrna spolupráca, ale napríklad aj pravidelne organizované školy v prírode, v rámci ktorých prichádzajú do Banskej Bystrice a okolia maďarské deti spoznávať krásy stredného Slovenska,” písal v statuse primátor J. Nosko. Dodal, že stretnutie potvrdilo záujem naďalej prehlbovať partnerstvo oboch krajín i miest vďaka spoločným hodnotám a zdieľaným záujmom. Krátko po zverejnení statusu na sociálnej sieti prišli prvé komentovania. „Osobne som pred 20 rokmi otváral hraničný prechod v Šomoške. Návšteva poslancov pred 25 rokmi bola tiež zaujímavá. Aj na župu sme chodili, boli oveľa ďalej ako my, bolo sa čím inšpirovať. Aj sme v roku 2001 vycestovali a ponúkali susedom služby našich lyžiarskych stredísk. Tradícia silná, je v čom pokračovať,” písal jeden. „Veru sú to úžasní ľudia a tiež aj naši priatelia,” komentovala druhá. Moja osobná skúsenosť spred 8 rokov je veľmi príjemná. Bolo to vždy o priateľskej komunikácii,” vyjadrila sa ďalšia čitateľka statusu.
Na základe slov primátora mesta Banská Bystrica a komentárov môžeme dospieť k názoru, že vďaka vzájomnej a intenzívnej spolupráci o spoločné stretnutia a podujatia nebude núdze.

Atila Rusnák

Foto: facebook.com/noskojan