Vo veňareckom evanjelickom kostole sa 11. decembra uskutočnilo tradičné adventné vianočné, alebo kračúnske podujatie, tzv. Slovenské Vianoce. Organizátormi tohto programu boli Slovenská národnostná samospráva vo Veňarci, miestna pobočka Zväzu Slovákov v Maďarsku a Evanjelická cirkevná obec vo Veňarci.

Podujatie sa začalo vianočnými piesňami v podaní členov folklórnej skupiny Rozmarín. Na následnej slovensko-maďarskej bohoslužbe slúžil dobrý priateľ a podporovateľ Veňarčanov, konsenior Ján Ďurov z Veľkého Krtíša, ktorý bol prvýkrát vo Veňarci pred 30 rokmi a odvtedy chodí do novohradskej dediny často.

Aj teraz vyjadril svoju radosť, že mu zdravie ešte dovolí byť medzi nami, totiž v roku 2023 bude mať 80 rokov. Slovenská putovná farárka evanjelickej cirkvi Hilda Gulácsiová Fabuľová z Budapešti slovenskú kázeň konseniora Ďura zhrnula po maďarsky. Miestny duchovný, senior András Szabó z Veňarcu, ktorý je vždy otvorený, pružný a podporuje snahy miestnych slovenských aktivistov zachovať slovenské tradície, sa tiež zúčastnil na bohoslužbe.

Pozvaným hosťom bol Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena. Ich koncert odznel v rámci bohoslužby. Pre pandémiu sme museli už dvakrát zrušiť ich vystúpenie a veľmi sme sa potešili, že v tomto roku sme mohli spevácky zbor privítať. Dirigentom je Ádám Balázs Galambos a na tento deň pripravil so zborom ozajstný vianočný repertoár, ktorý bol fantastický. Ľuďom sa veľmi páčil, všetci sme mali krásny umelecký zážitok.

Po bohoslužbe nasledoval spoločný obed s našimi hosťami, porozprávali sme sa, bolo vidno, že každý sa cítil veľmi dobre. Bol to pekný, príjemný deň. Môžeme povedať, že tento, pre nás organizátorov dôležitý program, sa uskutočnil úspešne.

Ruženka Komjáthiová

Foto: VHZs

(zdroj: KRACÚŇ VO VEŇARCI)