kepV slovenskej národnostnej obci Novohrad, ktorá bola niekdajším strediskom župana a prvým osídleným miestom župy, slovenská samospráva 25. júna usporiadala slávnostné odovzdávanie cien a VI. ročník súťaže v speve ľudových piesní s názvom Nemôžem žiť bez muziky. Podujatie sa uskutočnilo v Dome kultúry, ktorého priestory sú ideálne nielen veľkosťou, ale aj tým, že v letných horúčavách je v ňom príjemne.
Po hymne Slovákov v Maďarsku Daj Boh šťastia sa ako prvá prihovorila predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy obce Novohrad Tünde Debreceniová Králiková. „Som veľmi rada, že sme sa opäť mohli stretnúť v rámci takéhoto veselého podujatia, aby sme spoločne udržiavali tradície, kultúru, spoluprácu i spolupatričnosť a aby sme strávili spolu príjemné chvíle na krídlach piesní,” zneli jej milé slová v maďarčine, ktoré do slovenčiny prekladala Márta Mlinárcseková. Predsedníčka miestnej samosprávy dodala, že tento deň má byť o minulosti a prítomnosti preto, aby sme mali budúcnosť.

Novohradčania sú široko-ďaleko známi svojou pohostinnosťou. Po kultúrnom programe folklórneho súboru z Diósjenő prítomným a hosťom z družobnej obce Cibakháza pripravili perkelt s cestovinou. Chutné jedlo navaril aktivista slovenskej samosprávy István Slenk.
kep1V prvej časti programu sa prítomným najprv prihovoril starosta Novohradu Richard Varga. Vo svojom prejave ocenil prácu slovenskej samosprávy, ktorá má zásluhy na rozvoji obce. Predseda Slovenskej národnostnej samosprávy vo Vacove Július Alt odovzdal pozdrav predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbety Hollerovej Račkovej, ktorá sa z pracovných dôvodov nemohla zúčastniť podujatia. Potom osvetár József Végh predstavil sériu kníh o Novohrade s názvom Naše novohradské korene a stručne hovoril o príprave jej tohtoročnej časti, ktorá sa bude zaoberať slovenskými rodinami v Novohrade, a je naplánovaná na december. Program pokračoval slávnostným odovzdávaním cien. Čestné uznanie za nezištnú prácu na zachovaní ľudového kroja obce Novohrad, za výchovu detí k zvykom a tradíciám i za posilnenie miestnej komunity si od predsedníčky T. Debreceniovej Králikovej a poslankyne Zuzany Lakiovej prevzala Gina Máriássyová. Diplom za obetavú prácu pre Slovenskú národnostnú samosprávu obce Novohrad získala prednostka miestneho úradu Judita Árpásová Schlenková. Za výskum novohradských hodnôt a ich zachovanie udelili diplom aj miestnemu historikovi J. Véghovi. Za prezentáciu slovenských novohradských tradícií cenu získali spevácky zbor Nevädza a Novohradská betlehemská skupina.
V druhej časti programu s názvom Nemôžem žiť bez muziky sa začala súťaž v speve slovenských i maďarských ľudových piesní. Porotu tvorili R. Varga, J. Alt a J. Árpásová Schlenková. Predstavili sa všetky vekové kategórie, medzi vystupujúcimi boli mladí i starší, sólisti i skupiny. Porota ocenila každé vystúpenie. Medzi detskými sólistami 1. miesto získala Maja Szlezáková. Bez ocenenia však neodišiel ani Olivér Szlezák a Szófia Villányiová Máriássyová. Z dospelých si cenu odniesol Péter Mészáros a osobitné umiestnenie získal József Králik. Z dospelých ženských sólistiek zlatou medailou bola odmenená Piroska Herková, striebro získala Ilonka Panczelová a bronz Judit Pálfyová. Osobitná cena poroty putovala Marike Csuharovej. Zo skupín si prvenstvo odniesli spevácky zbor Nevädza pod vedením Zsuzsanny Szórágyovej a dôchodcovský spevácky zbor Imreho Czibaka. Jeho vedúcou je P. Herková.
Priateľské stretnutie ukončilo vystúpenie speváčky Anikó Gregusovej s názvom Na krídlach piesní. Nasledovala večera, spoločné spievanie a rozhovory.

AR

(zdroj: www.luno.hu)