Mari néni 1932 20221

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že po dlhej chorobe 3. marca 2022 vo veku 89. rokov nás navždy opustila pani Mária Nedeliczká, „tvár“ novohradských podujatí a mnohých celoštátnych akcií. Známa ľudová rozprávačka, teta Mária vždy bola medzi ľuďmi, navštevovala, pomáhala a podporovala veňarecký evanjelický cirkevný zbor, zúčastňovala sa podujatí Zväzu Slovákov v Maďarsku, Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, Združením Novohradsko- Hevešských Slovákov a Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy. Ako prvá si mohla prevziať regionálne vyznamenanie v Šalgótarjáne „Na pamiatku Anny Hugyeczovej”.

Zádušná bohoslužba na pamiatku zosnulej sa bude konať 27. marca 2022 vo veňareckej evanjelickej modlitebni o 17. hodine. Slúžiť bude putovná farárka Hilda Gulácsiová Fabuľová.

Česť jej pamiatke!