V Dolných Peťanoch IV. Novohradské národnostné stretnutie detí slovenskej národnosti pod názvom Novohradské lipky sa konalo po ročnej prestávke. Vydarená akcia pozostávala o. i. z vedomostnej súťaže Čo vieme o Slovákoch v Maďarsku, pestrého kultúrneho programu, prekážkovej súťaže a futbalového turnaja.

Jedinečné stretnutie žiakov regiónu učiacich sa slovenčinu ako predmet v areáli rekreačného strediska pri dolnopeťanskom jazere 9. júna 2012 pripravili: Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy, Zväz Slovákov v Maďarsku, miestna a Slovenská národnostná samospráva v Dolných Peťanoch, Novohradská župná knižnica a Osvetové stredisko Bálinta Balassiho v Šalgótarjáne.

Z Horných Petian, Terian, Dengelegu, Veňarcu, Luciny, Níže, Héhalomu, Kirťu, Bíru a z Alkáru v sprievode svojich učiteľov prišlo vyše sto detí. Po hymne Zväzu Slovákov v Maďarsku „Daj Boh šťastia...“ a po otváracom príhovore predsedníčky Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy Ruženy Komjáthiovej sa začala zábavná súťaž, ktorá mala štyri kolá. Medzitým v kreatívnej dielni si nielen deti mohli vyskúšať svoju zručnosť.

Vo vedomostnej súťaži nižších ročníkov najlepšie obstáli žiaci z Veňarcu a Terian, medzi vyššími ročníkmi zvíťazili školáci z Kirťu. V kultúrnom programe podali najlepšie umelecké výkony veňarecké a teranské deti. V prekážkovej súťaži si prvenstvo vybojoval Kirť. Víťazom futbalového turnaja nižších ročníkov sa stalo družstvo zo Základnej školy v Teranoch a medzi vyššími ročníkmi vyhrala Základná škola v Lucine. Z najlepších futbalistov hlavný rozhodca Tomáš Faludi zostavil reprezentačné futbalové družstvo Novohradské lipky. Absolútnymi víťazmi sa stali žiaci z Terian, ktorí získali vo všetkých súťažných disciplínach celkovo najviac bodov. Určite stojí za povšimnutie, že priamymi organizátormi jednotlivých súťaží boli členovia Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy: Dr. Ferdinand Egyed, Ondrej Agárdi, Ladislav Faludi, Zoltán Havjár a Gitka Soboňová.

Organizačne výborne pripravené a zvládnuté podujatie je jedinečné svojho druhu. Málokedy vidíme toľko usmiatych detských tvárí, vôľu navzájom si pomáhať a prežiť príjemný deň medzi svojimi, medzi Slovákmi v Maďarsku. Na záver nám zostáva iba úprimne veriť, že v Dolných Peťanoch sa stretneme aj budúci rok!

Atila Rusnák