Najstaršia história obce Dolná Strehová a jej evanjelického cirkevného zboru je úzko spojená so šľachtickým rodom Madáčovcov (Madáchovcov), ktorí tu mali svoje panstvo plných päť storočí. Táto významná novohradská rodina dlhodobo výrazne ovplyvňovala celkové dejiny obce. Slovenskí cirkevní historici už dávnejšie publikovali, že dolnostrehovskí Madáčovci pochádzali z Čerína (Zvolenská stolica).

Celý článok si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz:

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa