Buďte vítaní na webovej stránke Slovenskej samosprávy Novohradskej župy! Novohradskí Slováci udržiavajú priateľské a pracovné kontakty so Slovákmi v Hevešskej župe. Spolu vytvorili aj Združenie a regionálne stredisko novohradských a hevešských Slovákov, s ktorým naša samospráva úzko spolupracuje. V Novohradskej župe v súčasnosti pôsobí 19 miestnych slovenských volených zborov, v Hevešskej župe pracujú dve slovenské samosprávy. Hoci územnosprávne nie, ale geograficky a historicky do nášho regiónu by sme mohli pridať aj Čuvár, Ďurk, Jaču a Pišpek z Peštianskej župy.

Slovenská samospráva Novohradskej župy je hlavnou organizátorkou aktivít Slovákov žijúcich v regióne. Zbor slovenských poslancov Novohradskej župy úzko spolupracuje so Zväzom Slovákov v Maďarsku, Združením a regionálnym strediskom novohradských a hevešských Slovákov, Župnou knižnicou a Osvetovým strediskom Bálinta Balassiho v Šalgótarjáne a s Valným zhromaždením Samosprávy Novohradskej župy. Koordinovanie činnosti a vzájomne prospešná spolupráca je v tomto regióne Slovákov v Maďarsku zvlášť dôležitá, keďže novohradskí Slováci žijú prevažne v neveľkých, od seba neraz značne vzdialených malých lokalitách. Niektoré miestne slovenské kolektívy skutočne veľa pracujú, svoju činnosť však neveľmi vedia zviditeľniť. Buď im na to už nestačia sily, alebo nemajú dostatok skúseností k tomu, aby o svojich aktivitách dali vedieť nielen svojmu užšiemu okoliu. Dnešná doba si priam vyžaduje, aby svoje aktivity všemožne propagovali a dávali do povedomia širšej verejnosti. Aj tomuto cieľu má slúžiť portál www.nhrad.hu ako spoločný projekt novohradských Slovákov. Nová internetová stránka obsahuje okrem základných informácií o novohradských Slovákoch aktualizované informácie najmä o pestrom kultúrnom živote, ale aj o politickom, hospodárskom dianí regiónu a jednotlivých osád. Nová webová stránka má veľký význam aj ako prostriedok budovania vzájomných kontaktov a vzťahov so širším okolím, vrátane našej materskej krajiny.

Buďte vítaní v Novohrade!