altalt

Do zaujímavého projektu sa zapojila Základná škola v Horných Peťanoch. Ako sme sa dozvedeli od jej riaditeľky Eriky Sabovej Čorbovej, ich inštitúcia sa projektom Spolupráca medzi školami zúčastňuje na programe celoživotného učenia Comenius v rámci Verejnej nadácie Tempus.

O zdravej výžive a kultúrnej identite

Škola v tejto novohradskej slovenskej obci spolupracovala s Univerzitou Loránda Eötvösa v Budapešti na výskumnom programe, ktorý sa zaoberal malými školami. V Horných Peťanoch sa venujú 32 žiakom nižšieho stupňa tri učiteľky. Vyššie triedy sú sústredené v Netejči, kam dochádzajú aj žiaci z Agárdu. V Netejči sa slovenčina tiež vyučuje ako predmet, takže v jej osvojovaní môžu deti plynule pokračovať.

Práve výučba slovenčiny im umožnila účasť v európskom súbehu, do ktorého sa zapojili hneď v dvoch témach. Koordinátorom projektu Rytmus života je hornopeťanská škola a projekt sa zaoberá výskumom kultúrnej identity žiakov nižších ročníkov tejto školy, ako aj jednej belgickej, bulharskej, poľskej a rumunskej školy. Žiaci zistia, v čom sa podobajú a v čom sa líšia sviatočné zvyky jednotlivých krajín, ako sa na ne pripravujú, ako ich slávia a zároveň majú možnosť spoznávať a prijímať kultúrnu rozličnosť. V prípade hornopeťanskej školy sa prejaví aj nový aspekt, keďže sa nachádza v slovenskej dedine a jej žiaci sa zaoberajú aj spoznávaním slovenskej kultúry. Spolu so svojimi pedagógmi spoznávajú aj svoje okolie, aby ho potom mohli lepšie predstaviť svojim zahraničným kamarátom. Týmto projektom chcú pomôcť deťom aj pri nadväzovaní nových priateľstiev a kontaktov so zahraničnými žiakmi. Logo tohto projektu pripravili dve tretiačky Čenge Rodáková a Uršuľa Zachárová.

altaltalt

Druhý projekt, v ktorom sú žiaci novohradskej osady iba jeho účastníkmi, sa volá Zdravá výživa a jeho koordinátorom je anglická obec Blackburn. Cieľom ich účasti v tomto projekte je, aby žiaci tureckej, rumunskej, poľskej, talianskej a hornopeťanskej školy spoznali zdravé jedlá a aby zdravšie žili, teda aby sa častejšie zúčastňovali na športových aktivitách. Deti pripravujú zbierku receptov a zúčastňujú sa na viacerých športových podujatiach.

Obidva projekty predstavili v Horných Peťanoch v rámci otvoreného dňa. Program otvorila starostka obce Eva Pappová a potom deti hovorili o jeseni, o jesenných zvykoch. Vyplnili dotazníky na tematiku zdravej výživy a po analyzovaní ich poslali do Anglicka. Deti si s veľkým záujmom pozreli film o zdravej výžive. Ešte s väčším záujmom sledovali prípravu „zdravých“ jedál, keď si urobili grécky šalát, pečené kuracie prsia a ovocný šalát. Na hodine literatúry pozbierali básničky o jeseni, ktoré potom spoločne aj zarecitovali. Poobedie patrilo športu, keď v telocvični netejčskej školy pripravili branné preteky, hrali futbal a volejbal.

altalt

Zo získanej sumy kúpili pre školu rôzne učebné pomôcky, ako je projektor, laptop a digitálna kamera a budú hradiť cestu do partnerských škôl na krátke poznávacie výlety.

Prvým hostiteľom boli v polovici novembra Horné Peťany. Svojim hosťom z Rumunska, Bulharska a Poľska ukázali pamätihodnosti okolia a hlavného mesta, ale druhý deň bol pracovný. Svojim kamarátom ukázali školu a svojich spolužiakov, večer mali poznávací večierok, na ktorý prišli predstavitelia obce i rodičia. V kultúrnom programe miestne deti zaspievali slovenské a maďarské ľudové piesne a tanečníci z neďalekej Banky zatancovali rezké tance. Hostia odchádzali z Maďarska plní skúseností a v nádeji, že pedagógovia sa čoskoro zídu v Belgicku.

Novohradská slovenská obec Horné Peťany sa nachádza v mikroregióne Rétšág, má rozlohu 1450 ha a okolo 700 obyvateľov. V hornopeťanskej škole už tradične usporadúvajú súťaž v prednese rozprávok. Roky sa jej zúčastňujú aj recitátori z okolitých obcí.

(ef-luno.hu)